low-key-filter-wooden-judge-s-gavel-law-book-golden-scale-wood-background.jpg
Multi Storey Apartment Building

חוזי מכר דירות ונחלות

שנים של חיסכון, חיפושים רבים ומאמץ אדיר מתנקזים לפעולה גורלית אחת, רכישת דירה. מדובר באחד הצעדים המשמעותיים והמספקים ביותר שעושה אדם בחייו. עם זאת, הדרך לדירת חלומותיכם רצופה בבירוקרטיה ולא חפה מסיכונים כספיים, טעויות אפשריות והונאות פוטנציאליות. לכן, ישנה חשיבות גבוהה בפנייה לייעוץ וליווי מקצועי על ידי עורך דין נדל"ן, שמתמחה ברכישת דירה.

הנה לכם עיקרי הפעולות שאני מבצע יחד איתכם:

 • בדיקת בעלות על נכס

 • בדיקת בעלות על נכס בטאבו

 • בדיקת בעלות על נכס בחברה משכנת

 • בדיקת בעלות על נכס ברשות מקרקעי ישראל

 • בדיקת עיקולים ובדיקת שעבוד על הדירה

 • בדיקות נוספות לפני רכישת דירה

 • בדיקות ברשות המקומית או העיריה

 • בדיקות בלשכת רישום מקרקעין

 • בדיקה ברשם החברות

 • זכרון דברים לרכישת דירה

 • חוזה רכישת דירה

 • מסמכים נלווים לחוזה רכישת דירה

 • ייפוי כוח להעברת בעלות

 • רישום הערת אזהרה

 • מחיקת משכנתא של המוכר

 • טיפול בנושאים ובעיות ייחודיים הקשורים לעסקה

 • מיסים ותשלומים נוספים

 • מס רכישה

 • היטל השבחה

 • אגרות

 • מסירת חזקה בדירה